Hizmetlerimiz

Arabuluculuk

Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıklarda, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme devam ederken başvurulabilecek dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirdiği bir arabuluculuk merkezidir. Arabuluculuk, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk (evaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir.

Arabuluculuğun Avantajları ?
Arabuluculuk müzakereleri aksi kararlaştırılmadıkça gizlidir. Arabuluculuk sırasında görüşülenler ne taraflarca, ne de arabulucu tarafından açıklanabilir. Arabuluculuk sürecinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, müzakerelerde elde edilen bilgi ve belgeler daha sonra açılması muhtemel bir davada delil olarak kullanılamaz. Taraflar arabuluculuğa gitmeye zorlanamaz. Taraflar, eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini özgürce ifade etme imkânı bulduklarından iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar da ortadan kalkar. Bu şekilde birbirlerini daha iyi anlayan taraflar, gelecekteki ilişkilerini daha doğru şekillendirme imkânı bulurlar. İsteklerin ve ilgilerin netleştiği arabuluculuk sürecinde, karşılıklı çözüm önerilerinin müzakeresi ile mahkemede ulaşılması hayal bile edilemeyecek kadar etkili ve tarafları mutlu eden anlaşmalara ulaşmak mümkün olmaktadır.